Donateurs

De Stichting wordt ondersteund door haar donateurs. Alleen donateurs kunnen zich aanmelden voor het postacademisch onderwijs. Alle donateurs ontvangen 2x per jaar Ponder.

De minimum-donatie voor 2018 bedraagt:

  • notarissen € 125
  • advocaten € 70
  • kandidaat-notarissen € 35
  • oud-notarissen € 35
  • studenten € 5
  • andere belangstellenden / toegevoegd notarissen / BMN-leden € 35


In 2018 defungerende notarissen kunnen door storting van een éénmalige donatie van € 240 donateur voor het leven worden.

 

Schenking door BV aan ANBI tot  €100.000 geen winstuitdeling voor dga.

Indien een vennootschap een schenking doet aan een algemeen nut beogende instelling, kan de vraag opkomen of in fiscale zin sprake is van een winstuitdeling aan de directeur-grootaandeelhouder. Om discussies te voorkomen heeft de staatssecretaris van Financiën zijn beleid op dit punt geactualiseerd. Lees hier verder de Notamail van 10 november 2016 onder 281.


Aanmelding als donateur

Klik hier om u aan te melden.

Adreswijzigingen

Donateurs kunnen adreswijzigingen doorgeven aan: [email protected]