Postacademisch onderwijs

Studiepunten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN), de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX), de Stichting Certificering Executeurs (SCE) en de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) erkennen de Stichting als opleidingsinstituut.

 

Alle cursussen worden erkend door de KNB en NOvA. De cursus van 22 maart 2018 wordt ook erkend door de EPN, de VEAN en NOVEX. De cursussen van 7 en 14 juni worden beiden ook erkend door EPN. De cursussen zijn ook voorgelegd aan de BMN. De verwachting is dat alle cursussen ook door de BMN erkend worden.

 

 


De cursussen, die erkend zijn door de NOvA, betreffen zonder uitzondering PO-onderwijs (onderhoud vakbekwaamheid). Meer info hierover.