Postacademisch onderwijs

Programma

Aanmelden

 

PROGRAMMA 2017

Hieronder volgen de reeds vastgelegde cursussen voor 2017. U kunt zich voor deze cursussen reeds inschrijven. Zie het aanmeldingsformulier. Er volgen nog wellicht meer cursussen. Meer info volgt via de nieuwsbrief en op de sociale media. Alle cursussen zijn aangemeld bij de KNB, NOvA, BMN en de specialistenverenigingen. Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Daan Meijer. In verband met een storing verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier in de firefoxbrowser te openen en in te vullen. Google Chrome en Windows Explorer functioneren minder!


Dinsdag 21 november 2017 13.30-17.00 uur

Actualiteiten Onroerendgoedrecht

Mr. F.J. Vonck, universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en professional support lawyer bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over diverse actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en in de literatuur die relevant zijn voor uw vastgoedpraktijk.


Donderdag 23 november 2017 13.30-17.00 uur

Fiscale actualiteiten voor de notariële praktijk

Mr. R.L.M.C. Janssen, fiscalist en estate planner Deloitte en docent Radboud Universiteit Nijmegen

KNB NOvA BMN EPN NOVEX SCE 3 PO-studiepunten


Een overzicht van de fiscale actualiteiten met relevantie voor de notariële praktijk, met bijzondere aandacht voor de SW 1956 en de fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging. Rechtspraak, wetgeving, beleid én casuïstiek komen aan bod. Deelnemers kunnen vooraf casuïstiek aanleveren ter plenaire behandeling. Mail hiervoor met: [email protected].


Dinsdag 28 november 2017 13.30-17.00 uur

Actualiteiten vastgoed, btw en overdrachtsbelasting

Prof. dr. B.G. Van Zadelhoff, Emeritus hoogleraar belastingrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheerplaatvervanger Hof Den Bosch en Hof Den Haag, belastingadviseur

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Waaronder de nieuwe regeling voor herziening van btw op (verbouwings)diensten en de maatstaf van heffing bij overdracht van aandelen in vastgoedvennootschappen


Donderdag 30 november 2017 13.30-17.00 uur

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen


Mr. dr. G.J.C. Rensen, onderzoeker/docent Radboud Universiteit Nijmegen en kandidaat-notaris/professional support lawyer te Amsterdam

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

In deze voordracht wordt ingegaan op het Wetsvoorstel bestuur en toezicht en in het bijzonder de gevolgen daarvan voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.


 Donderdag 7 december 2017 13.30-17.00 uur

Actualiteiten ondernemingsrecht

Prof. mr. W.J.M. van Veen, hoogleraar Vennootschaps- en rechtspersonenrecht Vrije Universiteit en Special Council Corporate Law Baker McKenzie Amsterdam

NOvA 3 PO-studiepunten, KNB en BMN onder voorbehoud


Dinsdag 10 oktober 2017 13.30-17.00 uur Let op: de cursus De Maatschap is uitgesteld tot 2018. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar [email protected]


De Maatschap

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, adviseur bij Loyens & Loeff N.V. en (gewoon) hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, en mr. dr. S.E. van der Waals, universitair docent Universiteit Utrecht

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, advocaten en notarissen, keren de klassieke maatschap steeds vaker de rug toe. Maar ondervangen alternatieve rechtsvormen de problemen wel? De docenten gaan dieper in op de verschillende rechtsvormen en het nieuwe voorstel van de Werkgroep Personenvennootschappen. In Ponder 41 staat een interview met Sanne-Roos van der Waals over haar proefschrift en de cursus.

 

 


  Meer informatie? Mail Daan Meijer


 

Aanmelding 


Het pao is in principe alléén toegankelijk voor donateurs en notariële studenten. Meer info hierover.

De Stichting heeft met betrekking tot het postacademisch onderwijs een klachtenregeling.

Nieuwe donateurs zijn uiteraard welkom. Zij kunnen zich via het aanmeldingsformulier tegelijkertijd opgeven als deelnemer aan het pao en als donateur. Voor de minimum donatiebedragen van het lopende jaar: klik hier.

 

De cursussen, die erkend zijn door de NOvA, betreffen PO-onderwijs (onderhoud vakbekwaamheid). Meer info hierover.


Klik hier voor het Aanmeldingsformulier