Postacademisch onderwijs

Programma

Aanmelden

 

PROGRAMMA 2018

Hieronder volgt het onderwijsprogramma voor het eerste halfjaar van 2018. Meer info volgt via de nieuwsbrief en de sociale media. Alle cursussen worden aangemeld bij de KNB, NOvA, BMN en de specialistenverenigingen. BMN heeft de cursussen nog niet goedgekeurd, maar de verwachting is dat dit elk moment zal gebeuren. Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Daan Meijer

 Dinsdag 19 juni 2018 13.30-17.00 uur

Het herstellen van fouten in akten: do's en don'ts

Prof. L.C.A. Verstappen, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Het maken van fouten is menselijk. Dat geldt ook voor het maken van fouten in en rondom notariële akten. Het is zaak te weten wat te doen om de fout te herstellen. Tijdens de lezing wordt ingegaan op het maken van fouten in en rondom notariële akten, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe een en ander gerepareerd kan worden.

 

Dinsdag 10 oktober 2017 13.30-17.00 uur Let op: de cursus De Maatschap is uitgesteld tot 2018. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar [email protected]


De Maatschap

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, adviseur bij Loyens & Loeff N.V. en (gewoon) hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, en mr. dr. S.E. van der Waals, universitair docent Universiteit Utrecht

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, advocaten en notarissen, keren de klassieke maatschap steeds vaker de rug toe. Maar ondervangen alternatieve rechtsvormen de problemen wel? De docenten gaan dieper in op de verschillende rechtsvormen en het nieuwe voorstel van de Werkgroep Personenvennootschappen. In Ponder 41 staat een interview met Sanne-Roos van der Waals over haar proefschrift en de cursus.

 

 


  Meer informatie? Mail Daan Meijer


 

Aanmelding 


Het pao is in principe alléén toegankelijk voor donateurs en notariële studenten. Meer info hierover.

De Stichting heeft met betrekking tot het postacademisch onderwijs een klachtenregeling.

Nieuwe donateurs zijn uiteraard welkom. Zij kunnen zich via het aanmeldingsformulier tegelijkertijd opgeven als deelnemer aan het pao en als donateur. Voor de minimum donatiebedragen van het lopende jaar: klik hier.

 

De cursussen, die erkend zijn door de NOvA, betreffen PO-onderwijs (onderhoud vakbekwaamheid). Meer info hierover.


Klik hier voor het Aanmeldingsformulier