Postacademisch onderwijs

Programma

Aanmelden

 

PROGRAMMA 2017

Hieronder volgen de reeds vastgelegde cursussen voor 2017. U kunt zich voor deze cursussen reeds inschrijven. Zie het aanmeldingsformulier. Er volgen nog wellicht meer cursussen. Meer info volgt via de nieuwsbrief en op de sociale media. Alle cursussen zijn aangemeld bij de KNB, NOvA, BMN en de specialistenverenigingen. Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Daan Meijer. In verband met een storing verzoeken wij u om het aanmeldingsformulier in de firefoxbrowser te openen en in te vullen. Google Chrome en Windows Explorer functioneren minder!


 

Dinsdag 26 september 2017 13.30-17.00 uur

Actualiteiten Estate Planning

Mr. P. Blokland, notaris en estate planner te Tilburg, en mr. F.A.M. Schoenmaker, notarieel jurist en estate planner

KNB NOvA BMN EPN NOVEX SCE 3 PO-studiepunten

Voor notarissen en kandidaat-notarissen die alles willen weten over testamenten, erfenissen, schenkingen, huwelijksvermogensrecht, samenwonen en alle bijkomende belastingen is dit onderwerp van groot belang. Aan bod komen natuurlijk de meest recente uitspraken, wetsvoorstellen en andere wetenswaardigheden.


Donderdag 28 september 2017 13.30-17.00 uur

Wilsonbekwaamheid nader beschouwd

Dr. S. Teunisse, klinisch (neuro)psycholoog & stafdocent, en drs. H. Geertsema, Gz-psycholoog & stafdocent, beiden verbonden aan het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen VUmc

 

KNB NOvA BMN EPN NOVEX SCE 3 PO-studiepunten

In deze interactieve lezing zullen we ingaan op het begrip wils(on)bekwaamheid en stilstaan bij de toepassing van dit begrip in de praktijk, in het bijzonder bij het vaststellen van wilsonbekwaamheid bij ouderen. Tevens zal worden ingegaan op het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen dat sinds kort verbonden is  aan het VUmc en consultatie biedt aan professionals.


Donderdag 5 oktober 2017 13.30-17.00 uur

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in theorie en praktijk

Prof. dr. B.E. Reinhartz, hoogleraar notarieel recht Universiteit van Amsterdam, en mr. P. Blokland, notaris en estate planner te Tilburg

KNB NOvA BMN EPN NOVEX SCE 3 PO-studiepunten

Op 1 januari 2018 treedt het aangepaste huwelijksvermogensrecht (beperkte gemeenschap als basisstelsel) in werking. In deze cursus wordt niet alleen de theorie behandeld, maar ook aangegeven hoe men in de praktijk op de wetswijziging kan (moet!) anticiperen.


Dinsdag 10 oktober 2017 13.30-17.00 uur

De Maatschap

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, adviseur bij Loyens & Loeff N.V. en (gewoon) hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, en mr. dr. S.E. van der Waals, universitair docent Universiteit Utrecht

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, advocaten en notarissen, keren de klassieke maatschap steeds vaker de rug toe. Maar ondervangen alternatieve rechtsvormen de problemen wel? De docenten gaan dieper in op de verschillende rechtsvormen en het nieuwe voorstel van de Werkgroep Personenvennootschappen. In Ponder 41 staat een interview met Sanne-Roos van der Waals over haar proefschrift en de cursus.


Donderdag 12 oktober 2017 13.30-17.00 uur

Basiscursus WWFT

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit Nijmegen

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) gaat ingrijpend gewijzigd worden. Elke vennootschap krijgt verplicht een UBO. En elke UBO moet worden ingeschreven bij het handelsregister. De problematiek hieromtrent en andere praktische belangrijke veranderingen komen tijdens deze cursus uitgebreid aan de orde. In overleg met de docent bestaat de mogelijkheid om in 2018 ook een verdiepingscursus te volgen. Deze is kleinschalig van opzet en wordt al wandelend langs rechtshistorische plekken in Amsterdam gegeven. 


Donderdag 2 november 2017 13.30-17.00 uur

Beroepsethiek voor het notariaat vanuit verschillende invalshoeken

Mr. drs. G.J.C. Lekkerkerker, voormalig wetenschappelijk directeur KNB

KNB NOvA BMN EPN 3 PO-studiepunten

Hetgeen een notaris of kandidaat-notaris betaamt is geen statisch gegeven. Beoogd wordt om vragen van beroepsethiek en beroepswaarden aan de orde te stellen vanuit verschillend perspectief. Het gaat niet alleen om de stand van de jurisprudentie, maar ook om de ‘tijdgeest’, de opkomst van nieuwe technologieën en om de mogelijkheden van de (kandidaat-)notaris als beroepsbeoefenaar en ondernemer.


Donderdag 16 november 2017 13.30-17.00 uur

Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht

Mr. dr. G.G.B. Boelens, universitair docent notarieel recht Universiteit Leiden en kandidaat-notaris te Delft

KNB NOvA BMN EPN NOVEX SCE VEAN 3 PO-studiepunten

In de fiscaal-notariële praktijk zijn flexibele testamentvormen ontwikkeld waarin het legaat een centrale rol speelt. Wat zijn de civielrechtelijke grenzen aan de mogelijkheden van het legaat met het oog op de in de praktijk gehanteerde structuren? En wat is de betekenis van dergelijke structuren onder het regime van de in 2010 vernieuwde Successiewet?


Dinsdag 21 november 2017 13.30-17.00 uur

Actualiteiten Onroerendgoedrecht

Mr. F.J. Vonck, universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en professional support lawyer bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over diverse actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en in de literatuur die relevant zijn voor uw vastgoedpraktijk.


Donderdag 23 november 2017 13.30-17.00 uur

Fiscale actualiteiten voor de notariële praktijk

Mr. R.L.M.C. Janssen, fiscalist en estate planner Deloitte en docent Radboud Universiteit Nijmegen

KNB NOvA BMN EPN NOVEX SCE 3 PO-studiepunten


Een overzicht van de fiscale actualiteiten met relevantie voor de notariële praktijk, met bijzondere aandacht voor de SW 1956 en de fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging. Rechtspraak, wetgeving, beleid én casuïstiek komen aan bod. Deelnemers kunnen vooraf casuïstiek aanleveren ter plenaire behandeling. Mail hiervoor met: [email protected].


Dinsdag 28 november 2017 13.30-17.00 uur

Actualiteiten vastgoed, btw en overdrachtsbelasting

Prof. dr. B.G. Van Zadelhoff, Emeritus hoogleraar belastingrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheerplaatvervanger Hof Den Bosch en Hof Den Haag, belastingadviseur

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Waaronder de nieuwe regeling voor herziening van btw op (verbouwings)diensten en de maatstaf van heffing bij overdracht van aandelen in vastgoedvennootschappen


Donderdag 30 november 2017 13.30-17.00 uur

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

 

Mr. dr. G.J.C. Rensen, onderzoeker/docent Radboud Universiteit Nijmegen en kandidaat-notaris/professional support lawyer te Amsterdam

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

In deze voordracht wordt ingegaan op het Wetsvoorstel bestuur en toezicht en in het bijzonder de gevolgen daarvan voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.


 Donderdag 7 december 2017 13.30-17.00 uur

 

Actualiteiten ondernemingsrecht

 

Prof. mr. W.J.M. van Veen, hoogleraar Vennootschaps- en rechtspersonenrecht Vrije Universiteit en Special Council Corporate Law Baker McKenzie Amsterdam

 

NOvA 3 PO-studiepunten, KNB en BMN onder voorbehoud

 


  Meer informatie? Mail Daan Meijer


 

Aanmelding 


Het pao is in principe alléén toegankelijk voor donateurs en notariële studenten. Meer info hierover.

De Stichting heeft met betrekking tot het postacademisch onderwijs een klachtenregeling.

Nieuwe donateurs zijn uiteraard welkom. Zij kunnen zich via het aanmeldingsformulier tegelijkertijd opgeven als deelnemer aan het pao en als donateur. Voor de minimum donatiebedragen van het lopende jaar: klik hier.

 

De cursussen, die erkend zijn door de NOvA, betreffen PO-onderwijs (onderhoud vakbekwaamheid). Meer info hierover.


Klik hier voor het Aanmeldingsformulier