Postacademisch onderwijs

Sinds 1996 organiseert de Stichting postacademisch onderwijs.

Goedgekeurd door KNB, NOvA, BMN, EPN, NOVEX, SCE en VEAN

In het kader van de verplichte permanente educatie geven de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Bond van Medewerkers in het Notariaat, de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat, de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs, de Stichting Certificering Executeurs en de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland studiepunten aan ons pao.

 

Uitsluitend voor donateurs en notariële studenten

Het pao is in principe alléén toegankelijk voor donateurs (voor notariële studenten maken we graag een uitzondering, zie hieronder). Nieuwe donateurs zijn uiteraard welkom. Zij kunnen zich via het aanmeldingsformulier tegelijkertijd opgeven als deelnemer aan het pao en als donateur. Voor de minimum donatiebedragen van het lopende jaar: klik hier.

 

Exclusief aanbod aan notariële studenten

Notariële studenten kunnen - voor zover er plaats is - gratis deelnemen aan ons pao. Om daarvoor in aanmerking te komen volstaat een e-mail aan Ines van Gasselt met vermelding van de lezing die men wil volgen en onder opgave van naam, adres en collegekaartnummer. Er is slechts één beperking: de Stichting behoudt zich het recht voor de studenteninschrijving in geval van overbezetting te annuleren.

 

Plaats en tijd

De lezingen vinden plaats in het gebouw van de Stichting, Van Eeghenstraat 222 te Amsterdam. Doorgaans worden de lezingen op donderdag gehouden van 13.30 tot 17.00 uur.  

Klachtenregeling

Een deelnemer aan ons postacademisch onderwijs kan zich binnen vier weken na afloop van de cursus met een klacht over de opzet, inhoud en/of het verloop van de cursus wenden tot Daan Meijer, de conservator van de Notariële Stichting . Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Op de klacht zal binnen vier weken na indiening worden gereageerd. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen drie weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vijf jaar bewaard.

Indien de deelnemer van oordeel is dat de klacht niet naar behoren of niet afdoende is behandeld kan hij/zij binnen vier weken na deze afhandeling in beroep gaan bij mevrouw mr. M.P. van ‘t Hof-Boeve, directeur Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs van de Universiteit van Amsterdam. Het oordeel van deze onafhankelijke beroepsinstantie is voor de Notariële Stichting bindend; eventuele consequenties worden door de Stichting snel afgehandeld.