Bibliotheek

Uitleenfaciliteiten

Alleen donateurs kunnen boeken lenen.

Uitlening geschiedt alleen in overleg. De uitleentermijn is drie weken. Eventuele portokosten zijn voor rekening van de lener.

Niet uitgeleend worden:

  • antiquarische boeken
    (vóór 1850 verschenen werken, of boeken die wegens ouderdom in slechte staat verkeren)
  • bronnenmateriaal
  • tijdschriften
  • losbladige werken
  • recente hand- en studieboeken
    (publicaties van de laatste tien jaar, behalve als het niet de laatste druk betreft).