Bibliotheek

Tijdschriften

Overzicht van (merendeels) lopende abonnementen op Nederlandse en buitenlandse periodieken.

 

Raadpleeg de online-boekencatalogus voor de actuele stand van zaken per titel. Daarin vindt U tevens de titels van de afgesloten abonnementen en de historische tijdschriften in onze collectie.

 

 • Advocatenblad. Zwolle, 1923 - 2015 (onderbroken van 15 jan. 1941 - 15 nov. 1945) 
 • Agrarisch recht. 's-Gravenhage, 1982 -> ...  / Voortzetting van: de Pacht. Voortgezet als: Tijdschrift voor Agrarisch recht per 01-01-2007
 • Alibi. Amsterdam, 1987/88 en 1991 - 2004.
 • Annales du Notariat et de l'Enrégistrement. Brussel, 1945 - 1970.  / Voortgezet als: Revue du Notariat Belge
 • Ars Aequi. Juridisch Studentenblad. Zwolle, okt. 1951 -> ....
 • Basoche Belge, (La-). Wetteren, 2001 - 2007  Per 31-12-2007.  / Voortgezet o.d.t. Nieuw Notarieel Kwartaalschrift.
 • Bericht aan het notariaat. Gent, 2017 -> ... / Voorzetting van: Nieuw Notarieel Kwartaalschrift.
 • Bernische Notar, (Der-) : Zeitschrift des Verbandes bernischer Notare = Notaire Bernois (Le -) : Revue de l'Association bernois. Bern, 1940 - 1978 en 1987 -> ....
 • Bernische Verwaltungsrechtsprechung (BVR) = Jurisprudence administrative bernoise (JAB). Bern, 1976 -> ....  / Voortzetting van: Monatsschrift für Bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen.
 • BNB : Beslissingen in belastingzaken/Nederlandse Belastingrechtspraak.
  Amsterdam, Deventer, 1953 -> ....
 • Bouwrecht : Maandblad voor rechtspraak en literatuur op het stuk van bouwrecht.
  Deventer, 1976 -> ....
 • Burgerzaken & Recht : Orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.
  Amsterdam, 1994 -> ....  / Voortzetting van: Het Personeel Statuut.
 • Deutsche Notar-Zeitschrift. Berlijn, München, 1933 - 1944 en 1950 -> ....  / Voortzetting van: Zeitschrift des Deutschen Notarvereins.
 • Droit et Patrimoine : Le journal des notaires et des avocats.  Paris, 1993 - 2015 (april)  / Voortzetting van: Journal des Notaires et des avocats.
 • FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat. Den Haag, 1990 -> ....
 • Fikkert's Jaarboek : Almanak voor Notariaat en Registratie. Den Haag, 1925 -> ....  / Voortzetting van: Jaarboek voor Notarisambt en Registratie.
 • Fiscaal Tijschrift Vermogen.  Den Haag, 2002 -> ....
 • Gnomon, (Le-) : Revue internationale d' histoire du Notariat. Paris, 1976 -> ....
 • Jaarboek voor Notarisambt en Registratie. Amsterdam, 1867 - 1924 (ontbrekend: 1888, 1889, 1893, 1895, 1896, 1897, 1903) / Voortgezet als: (G.) Fikkert's Jaarboek 
 • JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat. Den Haag, 1990 -> ...
 • Journaal Ondernemingsrecht. Zwolle, 2003 - 2017 De uitgave verschijnt sinds 1 januari 2018 alleen nog maar digitaal
 • Journal des notaires et des avocats et journal du notariat. Paris, 1957 - 1990.  Voortgezet als: Droit & Patrimoine.
 • Jurisprudence administrative bernoise. Zie: Bernische Verwaltungsrechtsprechung.
 • Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR). 's-Gravenhage, 1996 -> ....
 • Kantonrechtspraak voor de Rechtspraktijk (PRG). Deventer, 2005 -> ...  / Voortzetting van: De Praktijkgids.
 • Kort geding. Procedures inzake een voorlopige voorziening. Zwolle, 1983 - 2003. / Voortgezet als: Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak.
 • Kwartaalbericht Estate Planning.  Deventer, 1997 -> ...
 • Kwartaalbericht Nieuw BW.  Deventer, 1984 - 1991. / Voortgezet als: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.
 • Mitteilungen aus der Praxis : Zeitschrift für das Notariat in Baden Württemberg.
  Stuttgart, 1907 - 1933 en 1961 - 1969. / Voortgezet als: Zeitschrift für das Notariat in Baden Württemberg.
 • Mitteilungen der Rheinischen Notarkammer. Köln, 1977 - 2000. / Voortgezet als: Rheinische Notar-Zeitschrift.
 • Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern.  München, 1987 -> ....
 • Monatsschrift für Bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen. 1903 - 1975. /  Voortgezet als: Bernische Verwaltungsrechtsprechung /Jurisprudence administrative bernoise.
 • Mr. - Magazine voor Juristen. Deventer, 2005 -> ....
 • Naamlooze Vennootschap, (De-). Roermond, 1935 – 1998 (ontbreken: 1942-43, 1945-47) Gefuseerd per 01-01-1999 met: Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Samen voortgezet als: Ondernemingsrecht / Effectenrecht.
 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ).  1913 -> ....  (jaargang 1915 ontbreekt).
 • Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak. Deventer, 2003 -> .... / Voortzetting van: Kort Geding.
 • Nederlands Juristenblad (NJB). Zwolle, 1926 -> ....
 • Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR). Deventer, 1992 -> ....  / Voortzetting van: Kwartaalbericht Nieuw BW.
 • Nieuw erfrecht. Meppel, 2000 - 2006.  / Voortgezet als: Tijdschrift erfrecht m.i.v. 01-01-2007.
 • Nieuw Notarieel Kwartaalschrift. Wetteren, 2001 -> 2015 / Voortzetting van: Basoche Belge, (La-) m.i.v. 31-12-2007.   NNK is stopgezet per 23 sept 2016; er verschijnen in 2016 geen nummers van NNK. Per 01 jan 2017 wordt het voortgezet door uitgave Bericht aan het Notariaat (zie aldaar).
 • Nieuwsbrief Notariaat :  Informatie voor de leden van de Koninklijke Notariële Broederschap. Den Haag, 1986, 1987. 1990 (ontbrekend: nrs. 1, 2, 9, 14, 15) 1991 (ontbrekend: nrs. 1, 2, 4, 9, 10, 11) 1992 (ontbrekend: nrs. 2, 3, 4, 6, 8, 10-15) 1993 - 2000. / Voortgezet als: Notariaat Magazine.
 • NMagazine : Kwartaaluitgave van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.Den Haag, 2002 - 2012. NMagazine verscheen tot en met jan 2012; de nrs 2011-1 en 2011-2 ontbreken.
 • Nota Beneficiarius : Periodiek van de NSV Nota Bene Nijmegen. 4 mei 1999 -> ....(on regelmatig verschijnend).
 • Notaria, (La-). Collegi de Notaris de Catalunya. Catalunya, 2000 -> ....
 • Notariaat Magazine. Den Haag, 2001 -> ... / Voortzetting van: Nieuwsbrief Notariaat.
 • Notarisklerk, (De-) :  Maandblad van de Bond van medewerkers in het notariaat.
  Utrecht, 1919 -> ....
 • Notarius. 1966 - + Extra tweetalige uitgave van het notarieel congres in 1995
 • Notarius International. Dordrecht, 1996 - + Extra tweetalige uitgave van het notarieel congres in 1995.
 • Notaro, (Il-) : Periodico Quindicinale di libera discussione. Organo della classe notarile. Roma, medio 1956 t/m 2011 (1976 ontbreekt, 2011 incompleet); publicatie gestaakt per januari 2012.
 • NotBZ : Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis.
  Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt, 1 febr.1997 t/m 2014.
 • Ondernemingsrecht. 1999 -> ....  / Voortzetting van: De Naamlooze Vennootschap dat in 1999 is gefuseerd met Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen.
 • Österreichische Notariats-Zeitung. Wien, 1949 -> .... / Voortzetting van: Zeitschrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Österreich.
 • Pacht, (De-).  Den Haag, 1963 (nr. 2), 1964 (nr. 2), 1965 (nrs. 2, 9), 1967 (nrs. 3, 4), 1972 (nrs. 9, 10), 1973 (nr. 10), 1974 (nrs. 9, 10), 1975 (nr. 5), 1976 - 1981.  / Voortgezet als: Agrarisch Recht.
 • Periodiek woordenboek, administratieve en gerechtelijke beslissingen voor het notariaat inzake burgerlijk recht, notarieel recht, inkomsten- en vermogensbelasting, rechtsverkeerbelastingen, successiebelastingen, enz.  1829 - 2006. / Voortgezet als: Rechtspraak Notariaat.
 • Personeel Statuut, (Het-). Maandblad gewijd aan het personen- en nationaliteitsrecht.
  Alphen a/d Rijn, 1957 - 1993.  / Voortgezet als: Burgerzaken en Recht.
 • Ponder : Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Amsterdam, 1996 -> ....
 • Praktijkgids, (De-) : Tijdschrift gewijd aan de rechtspraktijk en aan de Nederlandse rechtspraak, inzonderheid aan de jurisprudentie van de kantongerechten. 1978 - 2004. / Voortzetting van: De Rechtskundig Adviseur en De Praktijckgids. / Voortgezet als: Kantonrechtspraak voor de Rechtspraktijk (Prg).
 • Pro Memorie : Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden.
  Hilversum, 1999 -> .... Voortzetting van: Rechtshistorisch Nieuws.
 • Rechtsgeleerd Magazijn Themis. Haarlem, 1839 -> ....
 • Rechtshistorisch Nieuws. Amsterdam, 1978 - 1999.  / Voortgezet als: Pro Memorie.
 • Rechtspraak Notariaat. 2006 -> .... / Voortzetting van: Periodiek WoordenboekFysieke uitgave door Wolters Kluwer beëindigd. Per 1 januari 2017 alleen digitaal in te zien; bijv. via Rechtsorde.nl
 • Rechtspraak van de week. Zwolle, Deventer, 1989 -> .....
 • Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat. Brussel, 1936 -> ....
 • Revista Internacional del Notariado/Revue Internationale du Notariat RIN. (Revue Henri Maigret). Spaans/Frans, vanaf 1949.
  Franse uitgave: 1952 (+ no. spécial 1952) - 1955, 1958 - 1962, 1981 - 1986
  Spaanse uitgave: 1949 (ontbrekend: nr. 3) - 1952,1954 - 1980, 1985 - .....
 • Revue du Notariat, (La-). Montréal, 1956 -> ....
 • Revue du Notariat belge. Bruxelles, 1971 -> ....  / Voortzetting van: La Revue Pratique du Notariat belge en Annales du Notariat et de L'Enrégistrement.
 • Revue Internationale du Notariat. Zie: Revista Internacional del Notariado.
 • Revue Suisse du Notariat et du Régistre foncier. Zie: Schweizerisches Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR).
 • Rheinische Notar – Zeitschrift. 2002 -> ....  / Voortzetting van: Mitteilungen der Rheinischen Notarkammer.
 • Rivista del Notariato : Rassegna di diritto e pratica notarile.  Milano, 1964 - 2015.
 • Scandinavian Studies in Law.  1957 -> ..... (betreft: jaarboeken).
 • Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR) = Revue Suisse du Notariat et du Régistre Foncier. 1970 -> ....
 • Semaine Juridique, (La-) : Edition notariale. Paris, 1961 -> .....
 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Zwolle/Den Haag, 1813 -> ....
 • Stichting & Vereniging. 1987 - 2002 (ontbrekend: 1997). / Voortgezet als: Stichting, Vereniging en Vennootschap.
 • Stichting, Vereniging en Vennootschap. Deventer, 2003.Voortgezet als: Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, Vennootschap, Stichting, Vereniging..
 • Themis. Zie: Rechtsgeleerd Magazijn Themis.
 • Tijdschrift erfrecht. 2008 -> ..../ Voortzetting van: Nieuw erfrecht per 01-01-2007
 • Tijdschrift voor Agrarisch recht. 2007 -> .... / Voortzetting van: Agrarisch recht per 01-01-2007
 • Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht (FJR).  Zwolle, 1979 -> ....
 • Tijdschrift voor Milieu & Recht. 1992 -> ....
 • Tijdschrift voor Notarissen : Privaatrecht, notariaat, fiscaal recht. 1947 -> ....
 • Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, Vennootschap, Stichting, Vereniging.
  Zutphen, 2004 -> .....  / Voortzetting van: Stichting, Vereniging en Vennootschap.
 • Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. Zwolle, 1987 -> ....
 • Tijdschrift voor Privaatrecht. Gent, 1964 -> .... (verschijnt 2 - 4 x per jaar; ontbreekt: 1967).
 • Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 1922 -> .....
 • Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen : Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen (TVVS). Deventer, 1958 – 1998. / Voortgezet als: Ondernemingsrecht, nadat TVVS in 1999 is gefuseerd met De Naamlooze Vennootschap.
 • U.I.N.L. Information. Union Internationale du Notariat Latin.
  *Abidjan, 1998 (nr. 3) (zie: Afric'not, Bulletin d'information du secretariat permanent) *Buenos Aires, 1995 (nr. 1) - 1998 (nr. 6) (ontbrekend: nr. 2) en 2002 (nr. 12) *Milaan, 1993 (nr.15) - 2000 (nr. 23) (ontbrekend: nr. 22) *2003 (nr. 1), 2004 (nr. 2)
 • Vermogensrechtelijke Annotaties.
  Den Haag, 2004 - 2009 (m.i.v. nr. 2007-2 nog even voortgezet onder de titel:  Vermogensrechtelijke Analyses).
 • Via V.I.V.A. Amsterdam, 1998 -> .... (notariële-studentenblad VU - verschijnt onregelmatig).
 • Vie Professionnelle (VIP) : Revue du conseil supérieur du notariat. 1989/90 - + VIP No. Spécial, 24 dec. 1979.
 • Vita Notarile : Rivista di diritto e pratica : Contrattuale e tributaria.
  Palermo, maart/april 1954, 1970 - 2011 (ontbrekend: 1988 II, 1989 I, II)
 • Weekblad Fiscaal Recht. Deventer, 1964 (nr. 4718), 1967 -> ....
 • Weekblad voor Notarisambt en Registratie. Den Haag, 1870 - 1912.  /  Voortgezet als: Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie.
 • Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). 1975 > ..../ Voortzetting van: Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie.
 • Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (WPNR).  1913 - 1974. / Voortzetting van: Weekblad voor Notarisambt en Registratie.
 • Zeitschrift des Deutschen Notarvereins. 1903 t/m 1917, 1921, 1924, 1924 t/m 1933. / Voortgezet als: Deutsches Notarzeitschrift..
 • Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg (BWNotZ). Stuttgart, 1970 -> .....  /  Voortzetting van: Mitteilungen aus der Praxis.
 • Zeitschrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Österreich. 1910 - 1912. /  Voortgezet als: Österreichische Notariats -Zeitung.