Bibliotheek

Boekenseries

Abonnementen op series:

 • Advocaten-dossier
 • Anales de la Academia matritense del notariado
 • Ars Notariatus
 • Asser serie
 • Pocket Belasting wetten
 • Bouwrecht monografieën
 • BW-krant
 • Fed’s fiscale brochures
 • Handelingen der NJV
 • Journaal Rechtspersoon- en vennootschapsrecht
 • Kluwer collegebundel, studenteneditie, de zgn. gouden Kluwer
 • Monografieën echtscheidingsrecht
 • Monografieën Nieuw BW
 • Monografieën privaatrecht
 • Noorduyn Rechtsbronnen Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht
 • Pitlo serie
 • Preadviezen van de Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking
 • Preadviezen van de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in Nederland en België
 • Preadviezen vereeniging handelsrecht
 • Preadviezen vereniging voor burgerlijk recht
 • Publicaties van de Vereniging voor Bouwrecht
 • Recht en Praktijk
 • Recht van de Islam
 • Scandinavian Studies in Law